Create your blog and photo album with postbit
Create your blog and photo album

Create new post

Content:

Upload a picture:
Tags (keywords separated by comma)

Save Cancel
cosmeticbagss:   Followers: 0 ; Following: 0


ทำไมถึงต้องเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางค์mint


การนำเลนอของสตีฟ จํ’อบลั นั้นเรียบง่ายมาก เน้นในเรื่องภาพ และ ไม่มีการใช้หัวข้อเลย ใช่ครับไม่มีหัวข้อ ไม่เคยมี ทำให้เกดคำถามขึ้นมาว่า การนำเสนอด้วยพาวเวอร์พอยด์ที่ไม่มีหัวกล่อง เก็บ เครื่องสำอาง พร้อม ส่ง    diy ข้อนั้นยังคงเป็นการนำเสนอแบบ พาวเวอร์พอยด์อยู่หรือเปล่า? คำตอบก็คือ ใช่ครับยังเป็นอยู่ และเป็นการ นำเสนอที่น่าลนใจกว่าเดิมด้วย งานวิจัยใหม่ๆ ในเรื่องการจดจำของสมอง วิธีการทำงานของสมอง พสูจนํให้เห็นแล้วว่าการใช้หัวข้อเป็นวิธีการล่งมอบ ข้อมูลที่ได้ผลน้อยที่ลุด น้กวิทยาศาลตร์ด้านประลาทวิทยาได้พบว่าวิธีการ นำเสนอแบบที่ใซ้กันอยู่ทั่วไปเป็นวิธีที่ทำให้ผู้ฟังเข้ามามีล่วนร่วมได้แย่ที่สุด

‘‘สมองเป็นก้อนเนื้อจอมขี้เกียจ" ดร. เกรกอรี่ เบิร์นลั (Dr. Gregory Berns) เขียนไว้ในหนังสือชื่อไอโคโนคลาส (Iconoclast) กล่าวอีกอย่างได้ว่า สมองไม่ต้องการสูญเสืยพลังงานไปเปล่าๆ แต่จะปรับตัวให้มีประสิทธีภาพ สูงสุดเท่าที่สามารถทำได้ ซอฟต์แวร์การนำเสนอแบบพาวเวอร์พอยด์ทำให้ สมองต้องทำงานหนักเก็นไป ลองตู้ เก็บ เครื่องสำอาง ราคา ถูก เปิดพาวเวอร์พอยต์แล้วเสือกเปิดรุปแบบ (template) สไลด์มาตรฐานดูคุณจะเห็นซ่องว่างให้ใล่ชื่อเรื่อง (tiltle) และ ชื่อเรื่องรอง (subtitle) หรือหัวข้อ (bullet) และหัวข้อย่อย (Sub-Bullet) หาก คุณเป็นเหมือนผู้นำเสนอล่วนใหญ่ ร้าน ขาย กล่อง ใส่ เครื่องสำอาง คุณก็จะเขียนชื่อเรื่องลงไปในสไลด์ใส่ หัวข้อลงไป เพั๋มหัวข้อรองเข้า1ไปอีก ทำให้คุณได้สไลด์ในแบบที่แสดงไว้ใน ภาพที่ 8.1

สไลด์แบบนี้ทำให้ผมเป็นกังวล และคุณก็ควรจะเป็นกังวลด้วยเซ่นกัน การ เรย์โนลด์ล (Garr Reynolds) นักออกแบบเรียกงานแบบนี้ว่า “เอกไลด์- slideuments" เพราะมันเป็นความพยายามในการจับเอกสารกับสไลด์ มาผนวกเข้าไว้ด้วยกัน "ถู้ดนคิดว่ามันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กา? นำเลนอง่ายขึ้น" เรย์โนลด์สกล่าว “แบบยิงนกสองตัวด้วยกระสุนนัดเดียว แต่สิ่งที่ถูกยิงทิ้งไปจริงๆ ก็ดีอประสิทธิผลของการสื่อสาร" เรยโนลด์ส'ให้ความ เห็นว่าหากนำมาใช้อย่างถูกวิธีแล้วพาวเวอร์พอยด์จะช่วยเสรีมและ กล่องเก็บเครื่องสำอาง ยกระด์บ การนำเสนอได้มาก เขาไม่ได้สนับสนุนให้ทิ้งพาวเวอร์พอยด์ แต่เขาสนับสนุน ให้เลิกการนำเสนอในแบบหัวข้อ "ที่ใช้กนอย่อย่างดาดดื่น" ทั้ง'ใน'พา'วเวอร์พอยด์ (PowerPoint) และคีย์โน้ต (Keynote) ‘'รวมทั้งการนำข้อความที่จะพูดมาใส่ ใช้ในสไลด์ เพราะมันไม่ได้ช่วยอะไร แต่กลับจะเป็นผลเสิยต่อข้อความสื่อสาร ของเราเอง"

การสร้างสไลด์ในแบบลตีฟ จ๊อบด์ จะทำให้คุณโดดเด่นขี้นมาทันท กล่องเก็บเครื่องสําอาง ด้วยเหตุผลง่ายๆ ว่ามีคนเพียงไม่กี่คนที่สร้างสไลด์ในแบบนี้ ผู้ฟังของคุณ จะตะลึงและชื่นชอบ เพราะไม่เคยเห็นใครทำแบบนี้มาก่อน ก่อนที่เราจะไปดู ว่าเขาทำอย่างไร เราจะมาคุยกันก่อนว่าทำไมเขาจึงทำอย่างนั้น ตามคำบอก ของเจฟฟรีย์ ย้ง (Jeffrey Young) และวิลเลึยม ไซมอน (William Simon)

Post by cosmeticbagss (2016-05-13 09:08)

Post your comment:

Name: Email: Site:


| Explore users | New posts | Create your blog | Create your photo album |
| About Postbit | Our blog | Terms of use | Contact Postbit |


Copyright © 2018 - postbit.com